گذر از پیك سوم كرونا در سایه اعمال محدودیت ها

گذر از پیك سوم كرونا در سایه اعمال محدودیت ها

به دنبال افزایش محدودیت های کرونائی، روند کاهشی بروز موارد بیماری و مرگ و میر ناشی از کرونا در بیشتر استان های کشور در جریان است؛ اما در این بین همچنان برخی استانها همچون استان های شمالی وضعیت نگران کننده ای دارند و این در حالیست که با کاهش بار بیماری، برخی محدودیت ها نیز کاهش یافته است؛ موضوعی که نگرانی این روزهای متخصصان و مسئولین را سبب شده تا مبادا با عادی انگاری و کاهش محدودیت ها، پیک چهارم بیماری با ارتفاعی بلندتر از پیکهای قبلی، به وقوع پیوندد...


به گزارش سلامت باشی به نقل از ایسنا، بعد از گذشت ۱۱ ماه از ورود ویروس کرونا به کشور، مردم و مسئولین تجربیات زیادی در زمینه کنترل بیماری و مقابله با آن به دست آوردند. با گذر از روزهای بهت و ناباوری و البته سخت بیماری در اسفند ماه سال گذشته، به دنبال اقدامات انجام شده و اعمال برخی محدودیت ها، در نیمه های اردیبهشت ماه به روند حدودا کنترل شده بیماری در کشور رسیدیم تا جایی که هفته دوم اردیبهشت پایین ترین میزان بستری و هفته آخر اردیبهشت پایین ترین میزان فوت از کرونا در کشور و در آن مقطع زمانی گزارش شد. اما این روند همینجا متوقف نشد؛ بطوریکه با شروع برخی عادی انگاری و سهل انگاری ها، شروع مسافرت ها و.... کم کم زمینه برای شروع پیک بزرگتر برقرار شد و با افزایش تدریجی موارد بستری و فوت شده بر اثر کرونا سرانجام در اواخر خرداد و اوایل مرداد ماه سال جاری پیک دوم کرونا در کشور را تجربه کردیم.
روند سینوسی کرونا در کشور همچنان داشت و با کاهش موقت آمار در هفته دوم شهریورماه، روند بیماری به آهستگی در ابتدای خط صعود قرار گرفت به شکلی که در اواخر مهر و آبان ماه، پیک سوم بیماری و مرگ و میر بیش از ۴۰۰ نفر در روز را تجربه کردیم. این در حالی بود که علاوه بر مردم، کادر درمان نیز در فشار کاری بسیار سختی قرار گرفتند و این مساله شروع راهی برای اتخاذ سیاست های جدی تر و اعمال محدودیت های شدید کرونائی در کشور شد.

اعمال محدودیتهای کرونائی و دو رقمی شدن فوتیهای روزانه
با اعمال محدودیت های متوسط کرونائی از ۱۴ آبان ماه و تشدید آنها در تاریخ اول آذر ماه، شروع فعالیت طرح محله محور مقابله با کرونا تحت عنوان طرح شهید قاسم سلیمانی، افزایش تعداد آزمایش های تشخیصی کرونا، اعمال محدودیت تردد بین استانی و... به تدریج آمار بستری و فوت ناشی از کرونا کم شد تاجایی که در هفته چهارم دی ماه میزان بستری بیماران به شدت کاهش یافته و میزان مرگ و میر کرونائی نیز بعد از چندین ماه باردیگر دو رقمی شد. همین طور بر این اساس میزان موارد سرپایی مثبت بیماری در کل کشور نیز با کاهش شایان توجهی روبرو شد.
برمبنای اعلام معاونت بهداشت وزارت بهداشت تعداد موارد بستری جدید در کشور در هفته چهل و هفتم مقابله با بیماری (19 تا 25 دی ماه) به عدد ۳۹۲۲ نفر رسید و این در حالی بود که این رقم در هفته چهل و ششم مدیریت اپیدمی معادل ۴۷۴۹ نفر بود. در عین حال باتوجه به کاهش آمار موارد بستری در هفته چهل و هفتم مقابله با بیماری، تعداد موارد فوت شده در این هفته نیز به عدد ۷۵۳ نفر در کشور رسید. با کنترل بیماری و فاصله از پیک سوم آن در کشور تعداد موارد سرپایی مثبت شناسایی شده نیز بعد از آخرین روند صعودی خود در هفته آخر آبان ماه، طی روزهای اخیر و در هفته چهل و هفتم مقابله با بیماری به عدد ۱۷ هزار و ۹۷۳ نفر رسیده است.

وضعیت کرونا در پایتخت چگونه است؟
با این وجود روند بیماری در کل کشور یکسان نبوده است. در پایتخت از شروع سال ۱۳۹۹ تا ۲۵ دی ماه تعداد موارد بستری کرونا به ۶۹ هزار و ۴۸۶ نفر رسید و تعداد موارد فوت ناشی از بیماری نیز در استان تهران به عدد ۸۸۴۱ نفر رسید. این در شرایطی است که تعداد موارد سرپایی شناسایی شده در این استان تا تاریخ ذکر شده عدد ۷۸ هزار و ۱۷۲ نفر را نشان میدهد. در هفته چهل و ششم مدیریت بیماری کرونا بروز هفتگی موارد بستری در استان تهران ۵.۴۳ نفر به ازای هر صدهزار نفر جمعیت گزارش شد. همین طور بروز هفتگی موارد مرگ و میر ناشی از کرونا در این تاریخ در استان تهران به ۱۱.۹۶ نفر به ازای هر یک میلیون نفر جمعیت رسید.
روند افزایشی و کاهش بیماری در استان تهران طی مدت اخیر همانند کل کشور فراز فرودهایی را به خود دیده است، اما پیک سوم بیماری در تهران همزمان با کل کشور در هفته آخر آبان ماه رخ داد. روند بستری در استان تهران در هفته اخیر کاهش یافته و این در شرایطی است که روند فوت در این استان افزایش یافته است، بروز موارد بستری در این استان از متوسط کشوری بالاتر و مرگ ومیر باردیگر اندکی از متوسط کشوری بیشتر شده است.

استان های شمالی همچنان در صدر موارد ابتلا، بستری و مرگ کرونا
در صورتیکه با اعمال محدودیت های سفت و سخت شاهد کاهش موارد مبتلاشدن و مرگ و میر ناشی از بیماری در کشور بودیم، اما در استان های شمالی این روند تکرار نشد و همچنان افزایش بار بیماری را شاهد بودیم. در این بین استان مازندران که هنوز پیک سوم کرونا را تجربه نکرده بود، در شرایطی که بیشتر استانها به شرایط متعادل تری از کنترل بیماری رسیدند، در حال گذر از پیک سوم بیماری است. موضوعی که بر خلاف انتظارها بعد از اعمال محدودیت ها رخ داده است و بنابر اعلام مسئولین دلایلی همچون شروع فصل چیدن مرکبات و افزایش کار کارگران فصلی، مسافرت های زیاد به این استان و... را دارد.
در هفته چهل و ششم مقابله با بیماری در مازندران بروز هفتگی موارد بستری در این استان ۲۶.۲۷ به ازای هر صد هزارنفر جمعیت گزارش شده است و همین طور بروز موارد مرگ و میر ۳۲.۲۱ به ازای هر یک میلیون نفر جمعیت گزارش شده است. بدین سان استان مازندران همچنان در وضعیت قرمز بیماری قرار دارد. روند بستری و موارد فوت در هفته اخیر در استان نزولی بوده است اما میزان بروز موارد بستری از متوسط کشوری بسیار بالاتر و میزان مرگ و میر استان نیز همچنان از متوسط کشوری فاصله بسیاری دارد.
در استان گیلان نیز در هفته چهل و هفتم مدیریت کرونا میزان بروز بستری ۹.۶۹ به ازای هر صد هزار نفر جمعیت است و میزان مرگ و میر بر اثر بیماری نیز ۱۴.۸۲ به ازای هر یک میلیون نفر گزارش شده است. روند بستری و فوت در هفته اخیر در این استان نزولی بوده است و بروز موارد بستری و میزان مرگ و میر از متوسط کشوری بیشتر است.
بنابر اعلام معاونت بهداشت و برمبنای نمودارها، در استان گلستان نیز برخلاف سایر استان های کشور پیک سوم بیماری رخ نداده است و الان باتوجه به روند افزایشی بیماری که بر خلاف محدودیت ها رخ داده است، گمان می رود این استان نیز در حال گذر پیک سوم بیماری باشد. در هفته چهل و ششم مدیریت بیماری بروز موارد بستری ۹.۱۶ به ازای هر ۱۰۰ هزارنفر و بروز موارد مرگ و میر ۱۷.۴۹ به ازای هر یک میلیون نفر گزارش شده است. روند بستری در استان گلستان نزولی بوده ولی روند فوت در هفته اخیر صعودی گزارش شده است. میزان مرگ و میر از متوسط کشوری فاصله بیشتری گرفته و بالاتر رفته است و میزان بروز موارد بستری نیز همچنان بیش از متوسط کشوری است.
در استان آذربایجان شرقی نیز برمبنای نمودارها پیک سوم بیماری در حال فروکش کردن است؛ به شکلی که روند بستری و فوت ناشی از بیماری در هفته اخیر کاهش یافته است ولی بروز موارد بستری و میزان مرگ و میر اندکی از متوسط کشوری بیشتر است. در این استان در هفته چهل و ششم مدیریت بیماری میزان بروز موارد بستری ۵.۳۶ به ازای هر ۱۰۰ هزارنفر جمعیت و بروز موارد مرگ و میر ۹.۵۹ به ازای هر یک میلیون نفر جمعیت گزارش شده است.
در استان البرز نیز پیک سوم بیماری با اعمال محدودیت ها در حال کاهش است. روند بستری و فوت در هفته اخیر( هفته چهل و ششم مدیریت بیماری) کاهش یافته است؛ همین طور بروز موارد بستری از متوسط کشوری کمتر و مرگ و میر استان نیز از متوسط کشور کمتر شده است. در این استان میزان بروز موارد بستری۳.۹۰ به ازای هر ۱۰۰ هزارنفر جمعیت و بروز موارد مرگ و میر ۵.۶۷ به ازای هر یک میلیون نفر جمعیت گزارش شده است.
در استان خراسان رضوی نیز بعد از گذر از پیک سوم، روند بستری و فوت ناشی از بیماری در هفته چهل و ششم مدیریت بیماری رو به کاهش است. بروز موارد بستری در این استان از متوسط کشوری کمتر است ولی میزان مرگ و میر هنوز اندکی بیش از متوسط کشوری است. میزان بروز موارد بستری در خراسان رضوی ۲.۸۱ به ازای هر ۱۰۰ هزارنفر جمعیت و بروز موارد مرگ و میر۹.۸۶ به ازای هر یک میلیون نفر جمعیت گزارش شده است.
طی روزهای اخیر باتوجه به ابراز نگرانی وزیر بهداشت و همین طور معاون بهداشت وزارت بهداشت، پیش بینی روزهای افزایش بار بیماری در بعضی استانها همچون استانهایی نظیر هرمزگان (بویژه جزیره قشم) و قم دور از انتطار نیست؛ البته هم اکنون روند بستری و فوت ناشی از بیماری در استان قم کاهش یافته است و همین طور بروز موارد بستری و مرگ و میر این استان از متوسط کشوری کمتر است. میزان بروز موارد بستری این استان ۰.۸۲ به ازای هر ۱۰۰ هزارنفر و میزان مرگ و میر ۲.۲۳ به ازای هر یک میلیون نفر گزارش شده است. در استان هرمزگان نیز روند بستری و فوت در هفته اخیر افزایش یافته است، اما بروز موارد بستری و میزان مرگ و میر همچنان از متوسط کشوری کمتر است.1399/10/28
17:42:33
0.0 / 5
1176
مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۳ بعلاوه ۱
salamatbashi.ir - مالکیت معنوی سایت سلامت باشی متعلق به مالکین آن می باشد