آرشیو مطالب : اهدای عضو


درج نشان اهدای عضو بر روی كارت های ملی با تصویب دولت

درج نشان اهدای عضو بر روی كارت های ملی با تصویب دولت

آغاز طرح پویش ملی ایران دیار نفس

آغاز طرح پویش ملی ایران دیار نفس

برگزاری پویش مردمی یك نهال، یك زندگی

برگزاری پویش مردمی یك نهال، یك زندگی
صادق بیگی خبر داد؛

فوت روزانه 12 بیمار نیازمند پیوند عضو

فوت روزانه 12 بیمار نیازمند پیوند عضو
salamatbashi.ir - مالکیت معنوی سایت سلامت باشی متعلق به مالکین آن می باشد