آرشیو مطالب : مراكز درمانی

رئیس مركز اورژانس استان تهران عنوان كرد؛

اورژانس تهران هفته گذشته 24472 مأموریت انجام داد

اورژانس تهران هفته گذشته 24472 مأموریت انجام داد

آتشسوزی یک مرکز درمانی در خیابان آفریقا

آتشسوزی یک مرکز درمانی در خیابان آفریقا
زالی مطرح كرد؛

افزایش آمار بیماران كرونایی در پایتخت

افزایش آمار بیماران كرونایی در پایتخت
رئیس مركز طبی كودكان؛

۷۰ درصد مراجعان مركز طبی كودكان از مناطق محروم می آیند

۷۰ درصد مراجعان مركز طبی كودكان از مناطق محروم می آیند

تكمیل ظرفیت بیمارستان ها در آلماتی برای پذیرش بیماران كووید-۱۹

تكمیل ظرفیت بیمارستان ها در آلماتی برای پذیرش بیماران كووید-۱۹
لینک دوستان سلامت باشی
salamatbashi.ir - مالکیت معنوی سایت سلامت باشی متعلق به مالکین آن می باشد